DECLARACIÓ DE LA RENDA: AQUESTES SÓN LES PRINCIPALS NOVETATS

DECLARACIÓ DE LA RENDA: AQUESTES SÓN LES PRINCIPALS NOVETATS

El mes d’abril ja és aquí i amb ell una nova campanya de la declaració de la renda. Una pràctica anual que implica la notificació a l’autoritat tributària de tots els ingressos obtinguts durant l’any fiscal, així com de les deduccions aplicables.

Des de Vilomara & Associats volem que estigueu sempre al corrent de totes les novetats. Per tal motiu, us detallem algunes modificacions que han entrat en vigor aquest any.

Dates clau per a presentar la declaració de la renda

Les dates per a presentar la declaració de la renda varien tan sols uns dies en comparació amb l’exercici anterior. Ja han estat publicades per l’Agència Tributària i es recullen en el calendari del contribuent del 2023.

 • De l’11 d’abril fins al 30 de juny de 2023: presentació per Internet de les declaracions de la renda i patrimoni de 2022.
 • Del 5 de maig fins al 30 de juny de 2023: l’Agència Tributària podrà gestionar les declaracions dels contribuents per telèfon (sol·licitud activa des del 3 de maig fins al 29 de juny).
 • De l’1 de juny al 30 de juny de 2023: l’Agència Tributària podrà tramitar de manera presencial les declaracions en les seves oficines (sol·licitud des del 25 de maig fins al 29 de juny).

Qui està obligat a presentar la declaració de la renda?

Estan obligades a presentar la declaració de la renda totes les persones que:

 • Hagin ingressat més de 22.000 € procedents d’un únic pagador o 14.000 € de diversos pagadors. En el segon cas, la suma dels diners percebuts a partir del segon pagador ha de superar els 1.500 € l’any.
 • Rebin pensions compensatòries del cònjuge o si el pagador no està obligat a una retenció (o aquesta te un tipus fix).

Novetats en la Campanya Renda 2022

Aquestes són les principals novetats que s’han de tenir presents:

 • Límit dels autònoms per a presentar la declaració de la renda

Els autònoms tenen l’obligació de presentar la declaració de la renda si han obtingut rendiments del treball, de capital mobiliari o immobiliari, o d’activitats econòmiques o guanys patrimonials que superin els 1.000 €.

Així mateix, també estan obligats a presentar la declaració si han patit pèrdues patrimonials per una quantitat igual o superior als 500 €.

 • Límit a les aportacions als plans de pensions

L’aportació individual màxima als plans de pensions privats amb dret de deducció en l’IRPF passa dels 2.000 € als 1.500 € anuals.

Per contra, les aportacions màximes als plans d’empresa amb dret a deducció augmenten 500 €, fins als 8.500 €.

Ara bé, la suma de totes dues contribucions es manté en 10.000 € anuals com a límit màxim d’aportació total amb beneficis fiscals.

 • Modificacions en l’IRPF

S’aplicaran les modificacions en les escales del gravamen de l’IRPF, aprovades amb efectes retroactius per a 2022 per algunes comunitats autònomes. L’objectiu? Pal·liar la pujada de preus registrada al llarg de l’any.

A més, pel que fa al sector immobiliari, s’introdueix una novetat que afecta a tots aquells propietaris que hagin venut una propietat durant el 2022.

Els canvis es reflecteixen en els trams de tributació de l’IRPF de rendiments mobiliaris i guanys patrimonials.

Es relacionen amb els tipus de gravamen i s’inclouen dos nous trams en la base liquidable de l’estalvi:

 • El tram d’entre 200.000 € i 300.000 €, que tributava al 26%, ascendeix al 27%.
 • El tram a partir de 300.000 € que tributava al 26%, ascendeix al 28%.
 • Deduccions per la millora de l’eficiència energètica

S’amplia fins al 31 de desembre de 2024 l’àmbit temporal d’aplicació de la deducció per obres de rehabilitació energètica d’edificis d’ús residencial predominant.

 • Deducció de fins a un 20% sempre que les obres contribueixin a una reducció d’almenys un 7% en la demanda de la calefacció i la refrigeració.
 • Deducció de fins a un 40% sempre que les obres contribueixin a una reducció d’almenys un 30% del consum d’energia primària no renovable o millorin la qualificació energètica de l’habitatge per a obtenir una classe energètica A o B.
 • Deducció d’un 60% per les obres realitzades en les quals s’aconsegueixi una millora de l’eficiència energètica del conjunt de l’edifici. Es necessari acreditar una reducció del consum de l’energia primària no renovable d’un mínim del 30% o la millora de la qualificació energètica per aconseguir una classe A o B.

Així mateix, les quantitats que no s’han pogut deduir podran ser deduïdes en els quatre anys següents, amb el mateix límit anual. La suma total acumulada deduïble no pot superar en cap moment els 15.000 €.

 • Ampliació de la deducció per maternitat

Un altre canvi a tenir en compte és aquell que afecta a la deducció per maternitat. Fins ara, aquesta ajuda només anava dirigida a mares treballadores. Només elles obtenien un màxim de 100 euros mensuals per cada fill menor de tres anys.

Ara, aquesta ajuda s’amplia també a totes aquelles mares que no tenen una ocupació fixa o que es troben en l’atur.

Aquesta subvenció pot sol·licitar-se mensualment o rebre’s en un sol pagament en presentar la declaració anual de l’IRPF.

 • Altres deduccions aplicables a la declaració de la renda

A part de les ja esmentades prèviament, hi ha altres deduccions que es poden aplicar. ¿Quines?

 • Per família nombrosa, per ascendent amb dos fills o per persones amb discapacitat a càrrec.
 • Pensió compensatòria a favor del cònjuge.
 • Per adquisició d’habitatge habitual (només si es va adquirir abans de l’1 de gener de 2013).
 • Aportacions a plans de pensions.
 • Quotes a sindicats i col·legis professionals.

Comparteix:

Més notícies

Com calcular l’IVA trimestral

Si ets emprenedor o autònom, el més probable és que hàgis de fer la declaració d’IVA trimestral. Això significa que t’has d’enfrontar a aquest tràmit quatre vegades

Parlem?

A Gestió Rambla 2 t’ajudem a simplificar, delegar i optimitzar tots aquells tràmits de la teva empresa i de la teva vida que no et deixen dormir tranquil perquè tu puguis focalitzar la teva energia allà on toca i dedicar-te a fer créixer el teu negoci i la teva tranquil·litat.

Menú

Parlem?

Parlem per WhatsApp
Hola! Podem ajudar-te?
Ves al contingut